Wagenmaker van Mierlo

De van Mierlo Collectie omvat gereedschappen en werktuigen uit de wagenmakers-
werkplaats van
Gerrit van Mierlo aan de Dreefstraat.
De verzameling staat opgesteld in het museum De Acht Zaligheden te Eersel.
Het werk van Wagenmaker van Mierlo is vastgelegd in een boekje uitgegeven door
Waalres Erfgoed.