Toponiemen

De basis voor de toponiemenverzameling werd
gelegd door
de heer Mommersteeg, die als
gepensioneerd landmeter bij
het Kadaster heel
veel oude archieven heeft nagespeurd op
zoek
naar veldnamen. Hij heeft voor een groot aantal
veld
namen kunnen achterhalen om welk perceel
het ging en zo
werden namen gekoppeld aan
kadastrale nummers.


Dit werk is binnen Waalres Erfgoed voortgezet
door
Jaap Burghoorn en Jaap Walinga.
Vervolgens heeft Herman ter Stege veel speur-
werk verricht
naar de betekenis van de
gevonden toponiemen.
Het resultaat is niet
alleen een lijst met veldnamen of
toponiemen,
maar vooral ook de betekenis er van.

Inmiddels beschikken we over een lijst met
bijna 5000 oude
veldnamen van Aalst en Waalre.