J.BraakJan van de Braak

Een verzameling documenten en foto's
verzameld door
het oud-schoolhoofd
van de Canisiusschool uit Aalst.
Deze verzameling die een boeiend beeld
geeft van het
lagere-schoolleven in de
20e eeuw moet nog verwerkt
worden,
dat wil zeggen geregistreerd en toe-
gankelijk
gemaakt.