Wevers in Woldere

Jaap Walinga i.s.m. Theo van Dijk.

Waalres Erfgoed kreeg de opdracht om ter gelegenheid
van het 150-jarig
bestaan van dit familiebedrijf een
geschiedschrijving te maken
over het reilen en zeilen
van de linnenweverij.

Van Dijk en Zonen wilde met deze opdracht alle feiten
vastleggen voor de
komende generaties. In dit boek
gaat het niet alleen over 5 generaties van Dijk
als
linnenfabrikanten, ook het proces van het weven wordt
uitgebreid
belicht.

 

Bovendien wordt de rol van het bedrijf in de dorpsgemeenschap uitvoerig beschreven.
Met bijlage de stamboom van de familie van Dijk, mijlpalen en veel foto's. ISBN 90-803984-2-x
 Prijs € 11,25