Van Mierlo de wagenmaker

Jan van Houten.


Van Mierlo is een oud wagenmakersgeslacht.
Zij maakten (sinds 1915 aan
de Dreefstraat
in Waalre) de karren die in gebruik waren bij
de voornamelijk
agrarische bevolking. Zoals
de Hoogkar (Hogkaar), de Aardkar (Erdkaar),

de Slagkar, de Hondekar en de Stootkar.
Dit boekje, met een groot aantal tekeningen,
beschrijft de techniek en het
gereedschap
van de wagenmaker aan de hand van notities,
gemaakt door
de laatste wagenmaker
Gerrit van Mierlo, die in 1986 overleed.
De gereedschappen en 'machinerieën' die
Gerrit van Mierlo naliet aan
Waalres Erfgoed
zijn te bezichtigen in het Streekmuseum
De Acht Zaligheden
in Eersel.

ISBN 90-801277-3-6
Prijs € 4,50