Toponiemen in Aalst en Waalre

Herman ter Stege en Jaap Walinga.

Vóór de invoering van het kadaster (rond 1830) had
een perceel grond een naam.
Deze veldnamen waarmee akkers, weilanden en ander
onroerend goed in vroeger tijden werden beschreven,
gaven vaak informatie over de soort grond, wat er
groeide of wie de eigenaar was.

De samenwerking tussen Ter Stege, die een passie
heeft voor taal, en Walinga, heemkundige, heeft geleid
tot twee boeiende boekjes
met een groot aantal veld-
namen met hun verklaring.

Het boekje Toponiemen in Aalst (deel 1) is helaas uit-
verkocht maar wel in onze bibliotheek te raadplegen.

Een overzichtskaart met diverse deelkaarten maakt het
gemakkelijk de plaats van oude veldnamen te vinden.


Deel 2: 'Van Aangelagh tot Zoeakker'
ISBN 978-90-803984-8-1
Prijs € 9,00