De schaduw van een Heiligdom

Nico Arts, Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Jan Hagen, Jaap Walinga.

Een beschrijving van de geschiedenis van Aalst in de
Romeinse tijd tot aan
de sloop van de middeleeuwse
kerk in 1906, aan de hand van archeologisch,historisch
en bouwhistorisch onderzoek van de kerk en het kerk-
terrein in Aalst.
In september 1996 is een
archeologische opgraving verricht ter plaatse van
de
middeleeuwse kerk en het omringende voormalige kerkhof.

Het hierna volgende onderzoek van de gedane vondsten
onder andere twee
houten kerken uit de 12e eeuw en het
archiefonderzoek hebben interessante
gegevens
opgeleverd die de geschiedenis van Aalst beter lieten
beschrijven
dan voordien mogelijk was.

Inhoud:
Landschappelijke ligging en het ontstaan van het dorp.
Het archeologisch onderzoek.
De materiële cultuur van het kerkterrein.
De parochie, de kerk en de pastoors tot 1648.
De protestantse periode (1648-1813) en daarna (1813-1906).
Het onderhoud van de kerk en de klokken (1648-1821).
Reconstructie van het kerkgebouw (circa 1450-1906).
Met veel afbeeldingen.

ISBN 90-803984-1-1
Prijs € 10,25