Veldkapellen Aalst en Waalre

In het rooms-katholieke zuiden van Nederland werden vaak
kapellen opgericht langs wegen of kruisingen daarvan.
Meestal bevatte deze bouwsels een Mariabeeld maar er zijn
ook kapellen met beelden van andere heiligen.
In de gemeente Waalre zijn twee veldkapellen bekend die
beide een eigen verhaal hebben. Ze getuigen van het rijke
Roomse leven, toen het in Brabant heel gewoon was voor
onderweg een moment van bezinning en een gebed uit te
spreken.

Beide kapellen, hun voorgeschiedenis, verplaatsingen en
gebruik worden hier beschreven.