Het patronaatsgebouw te Waalre

In 1915 werd in Waalre het R.K. Jongenspatronaat opgericht.
In die tijd werden overal in het zuiden gelegenheden
geschapen om de jeugd op te vangen.
Patronaten waren oorspronkelijk onderwijsinstellingen die op
zondag kinderen en jongeren opvingen en hen godsdienstles
gaven.
Door het oprichten van een stichting, genaamd
'Patronaat Petrus Donders', konden gelden worden ingezameld
om in 1928 de bouw mogelijk te maken.
Dit verhaal gaat over de voorgeschiedenis tot realisering van
dat gebouw, de realisering en het gebruik daarvan totdat het
gebouw eind 1973 na 43 jaar werd afgebroken om plaats te
maken voor de nieuwe sporthal Hoeveland