Het patronaatsgebouw te Aalst

Aan de Dorpsstraat, vroeger de Stationsstraat, ligt Den Hof, het
vroegere patronaatsgebouw. Dit gebouw was onderdeel van een
groter kerkelijk complex waartoe ook een klooster en scholen
behoorden.
Vanouds bezat de Rooms Katholieke Kerk een groot stuk grond
in de buurt van de oude parochiekerk waarop rond 1830
de pastorie met tuin was gevestigd. Als de nieuwe kerk aan de
Eindhovenseweg is ingezegend, wordt op de oude kerkelijke
grond een Liefdesgesticht met een bewaar- en leerschool gebouwd.
In 1909 kwamen de eerste vier zusters van de
Zusters Franciscanessen uit Veghel en zo ontstond het Klooster
met bijgebouwen in Aalst.

In dit verhaal gaat het vooral om dat gebouw, maar de voor-
geschiedenis en de moderne opvolging worden ook beschreven.