Loon

Ten zuiden van het centrum van Waalre-dorp, aan één van de
oude kerkpaden ligt een driehoekig pleintje ('plaatse') met een
7-tal Kempische boerderijen. De oorsprong van zo'n typische
driehoekige plaatse is waarschijnlijk gelegen in een driesprong
van landwegen. Loon werd al in de 13e eeuw genoemd en moet
beschouwd worden als één der ontginningen uit de
12e - 13e eeuw op initiatief van de abdij van Echternach.
De boerderijen, waarvan enkele al uit het vroege begin van de
18e eeuw stammen, staan met hun bewoners in dit boekje
beschreven.