Huize Treeswijk

Op 13 januari 1824 wordt de definitieve verkoop gesloten van de
Heerlijkheden van Valkenswaard en Waalre met alles wat daarbij
hoort. De Heerlijkheid van Waalre met de jacht en de visserij op
de Dommel en diverse percelen grond worden gekocht door
Mr. Andreas Arnoldus van Velthoven, president van de rechtbank
in Eindhoven.
In de loop van de daarop volgende jaren breidt hij dit grondgebied
uit tot ruim 33 hectare.
In 1828/1829 liet van Velthoven een nieuwe woning voor zijn gezin
bouwen aan 'den grooten weg der Eerste Klasse nr. 7', de huidige
Valkenswaardseweg. De villa in neoclassistische stijl noemde hij,
waarschijnlijk als eerbetoon aan zijn echtgenote, 'Huize Treeswijk'.

In dit boekwerkje worden niet alleen de villa beschreven maar ook
de ontginningsboerderij Treeswijkhoeve en de twee 'werkmanshuizen'
aan de oostzijde van de Valkenswaardseweg.