Het Slotje

Aan de noordgrens van het dorp Aalst, tegen de Dommel,
lag een oude nederzetting die al uit de middeleeuwen
dateerde. Het waren ontginnings- boerderijen, de Voorste
en de Achterste Beerwinckel. Een van deze twee groeide
uit tot een adelijk huis, Het Slot genoemd. Helaas raakte
het geleidelijk in verval en in het begin van de 20e eeuw
stond er niet veel meer dan een aardig landhuis met
aangebouwde boerderij. Rond 1907/1908 is er nog een
verbouwing geweest maar een brand in 1927 maakte een
eind aan Het Slotje. Daarna werd er een woonhuis op de
resterende fundamenten gebouwd dat alleen in de kelder
nog sporen van Het Slotje vertoonde. In 1958 werd
N.V. Philips de eigenaar van Het Slotje en de omringende
grond en bouwde daar het Natuurkundig Laboratorium,
tegenwoordig het terrein van het wetensschapcentrum
High Tech Campus.