De Pracht

In Aalst en vooral in Eekenrooi is de Pracht een begrip dat is
verbonden met het gemeenschapshuis.
Er was echter een voorloper: een mooie villa Huize De Pracht,
die in Eekenrooi temidden van de boerderijen stond.
Voordat de Rijksweg N69 was aangelegd kwam het
noord-zuidverkeer vooral over de weg van Stratum via
Eekenrooi naar Valkenswaard en verder, in feite liep hier de
handelsweg vanaf 's-Hertogenbosch naar Luik.
In 1830 stond op de plaats waar later Huize De Pracht werd
gebouwd, een langgevelboerderij waarin een herberg was
gevestigd waar karrenvoerders konden overnachten.
Beide gebouwen met hun bewoners en gebruikers worden
besproken.