De Markt in Waalre

In het centrum van het kerkdorp Waalre ligt een open plein waar
de dorpse sfeer van vroegere eeuwen nog bewaard is gebleven.
De naam 'Markt' is niet geheel terecht, want er is nooit een
officiële toestemming gegeven om hier een markt te houden,
in oude documenten wordt dan ook alleen maar geschreven over
'die Plaetse'.

In de 18e eeuw woonden hier de rijke valkeniers en in de 20e eeuw
kwamen de industriebaronnen met grote woonhuizen en hun fabrieken.
Rond het huidige plein staan diverse Rijksmonumenten.

Het boekwerkje omschrijft op een duidelijke wijze de panden aan
dit plein met hun bewoners vanaf vroegere tijden.