De Aalstermolen

De Aalstermolen is een zogenaamde bergkorenmolen.
Vaak werden molens uitgerust met een houten omloop
om deze te kunnen bedienen.
De molen moet bovendien wat hoger liggen dan de
omgeving om optimaal de wind te kunnen vangen.
Hiervoor is zelfs een stuk bos gekapt.
In Aalst is gekozen om de molen niet met een stelling
uit te rusten maar uit kostenoverwegingen, grond als
een heuvel om de molen aan te brengen.
In dit boekje
wordt uitgebreid beschreven hoe de bouw
tot stand is gekomen, de technische omschrijving van
de onderdelen van de molen en hun functie,en de
molenaars