Het Herengoed van Waalre

Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Sandra Groeneveld, Jan Jansen.

Een werkgroep van Waalres Erfgoed heeft ontdekt dat in
de zogenaamde
kasteelboerderij aan de Dommelseweg
in Waalre de resten van een
vermoedelijk laat-vijftiende
eeuwse woontoren bewaard zijn gebleven.

Deze vormde de kern voor het zestiende-eeuwse
L-vormige landhuis
dat als 'het Kasteel van Waalre' de
geschiedenis is ingegaan en dat daar
tot een fatale brand
in 1867 heeft gestaan. Dit opzienbarende resultaat
van
bouwhistorisch onderzoek wordt toegelicht  in een bundel
studies
over het Kasteel en de heren van Waalre,
Valkenswaard  en Aalst.


Inhoud: Het goederencomplex. De heren en vrouwen van
Waalre,
Valkenswaard  en Aalst. Recht en bestuur in de
heerlijkheid. Archeologische
en bouwhistorische
verkenningen. Herengoed en boerengoed.
De gebouwen.
De Loondermolen. De waterhuishouding en het maalbedrijf.

ISBN 90-803984-4-6
Prijs € 15,75