De kerk van Sint Willibrord

 Jaap Walinga en prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.


In het kerkdorp Waalre staat vanaf de
12e eeuw in de
directe omgeving van
de markt een Romaans kerkje, dat in
de 15e eeuw is uitgebreid met een
gotisch travee en een kerktoren in
zogenaamde Kempische gotiek.
Bij een omvangrijke restauratie in de
jaren 1941-1942 onder leiding van
architect H.W. Valk en onder toezicht
van de toenmalige dienst Monumenten-
zorg, zijn deze onderdelen in de oude
toestand teruggebracht. Dit oude kerkje
van Waalre is dus alleen al vanwege zijn
ouderdom, het gebruikte bouwmateriaal
en zijn Romaanse bouwstijl een voor
Brabant toonaangevend topmonument
dat nodig nadere wetenschappelijke en
publieksaandacht verdient, maar ook
door zijn geschiedenis en huidige functie
is het monument van bovenlokaal belang.
De geschiedenis van het kerkje wordt
dankzij nog nooit
gebruikte bronnen
zoals de kerkrekeningen, tot nu toe
onbekende restauratietekeningen uit de
19e eeuw en het archief van Valk,
beschreven.

ISBN 90-803984-7-0
Prijs € 12,95