Inventarisatie traditionele boerderijen

Jan Jansen, Walter Louwers, Jaap Walinga.

 
Nadat het jaar 2003 werd uitgeroepen tot
'het jaar van de boerderij'
heeft
Waalres Erfgoed een projectgroep in het
leven geroepen met
als opdracht te
inventariseren welke boerderijen er staan
of hebben
gestaan in de kerkdorpen Aalst
en Waalre vanaf het jaar 1830, het
jaar
van invoering van het kadaster. In 2009
heeft de groep haar
studie afgerond.

Het resultaat zijn twee lijvige boekwerken
waarin boerderijen waar
mogelijk zijn
gedocumenteerd met kadasterkaarten,
foto's,
plattegronden en informatie over
bewoners.
De boeken beginnen met een
algemene rapportage van het
onderzoek,
daarna worden per buurtschap zowel de
boerderijen
die nog bestaan als die zijn
verdwenen beschreven.

Aalst: ISBN 978-94-90552-01-5
Prijs € 17,50

Waalre: ISBN 978-90-803984-9-8
Prijs: € 22,50