Publicaties

 

Waalres Erfgoed publiceert zoveel mogelijk de resultaten van haar onderzoeken
in boekuitgaven. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Bruna en
Versmissen, kapper John Rengers en op de heemkamer.
Bij online bestelling zullen wij, na ontvangst van uw betaling, voor verzending
zorg dragen.

Tevens beschikt Waalres Erfgoed over een bibliotheek met een 500-tal boeken
op heem- en geschiedkundig terrein, die door iedereen uit Waalre geleend
kunnen worden. Zie onze boekenlijst.

Donateurs en medewerkers ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief
Spinning Houwe. Deze uitgaven bevatten naast praktische en actuele
informatie omtrent het werk van Waalres Erfgoed allerlei artikelen over
heemkunde. De redactie berust bij Pia Wolters.
Een register van een aantal artikelen uit voorgaande Spinning Houwe-'n en een
bloemlezing van recente artikelen vindt u hier.