Nieuwe projecten

Als lopende projecten afgesloten zijn staan er voor de toekomst weer een
groot aantal nieuw op te starten projecten in de wacht, zoals:
 

. Jan Bijnen, fotograaf, om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen 
  van zijn werk.
. Kadastrale atlas, het uiteindelijk bundelen van alle historische gegevens
  over grondgebruik en grondbezit, beginnend in de late middeleeuwen.
. Kleipijp onderzoek, zoveel mogelijk gegevens verzamelen van vindplaatsen
  en jaartallen.
. Maquette van de Markt te Waalre (de Plaetse) rond 1800.
. Het Brabantiaterrein, de historie van een nieuwe woonwijk vastleggen en
  de straatnamen verklaren.
. Kerkhoven, het verzamelen van informatie met foto's en plattegronden
  van onze kerkhoven.
. Tongval, vastleggen van Aalsters en Waalres dialect.
. Weverijen, een overzicht maken van alle weverijen die Aalst-Waalre
  heeft gekend.
. Educatie, introduceren van Waalres erfgoed bij de jeugd.
. Sigarenfabrieken, een overzicht van de sigarenfabrieken die Aalst-Waalre
  heeft gekend.
. Geschiedenis van de boerenstand in Aalst en Waalre.
. Huizennummering vanaf 1830 voor Aalst en Waalre.
. Toegankelijk maken van de Waalrese Doop-, Trouw- en Begraafboeken.
. Het uitzetten in een tijdlijn van de verzamelde informatie over Aalst en
  Waalre en waar nodig door middel van onderzoek verder aanvullen.