Oude Wegen en Paden

 

Waalres Erfgoed beschikt over een
groot aantal historische kaarten van
Aalst en Waalre waardoor een
inventarisatie gemaakt kan worden
van wegen en paden zoals die vroeger
bestonden.