Materiële volkscultuur

In 2006 is Waalres Erfgoed gestart met het verzamelen,
restaureren en conserveren
van oude Waalrese gereed-
schappen en gebruiksvoorwerpen en het verzamelen van

gegevens over inmiddels verdwenen Aalst-Waalrese
ambachten.