Interviews

Interviews vormen het middel bij uitstek om de
lokale geschiedenis vast te leggen.
Ze geven ons onmisbare informatie, niet alleen
over hoe mensen een bepaalde periode hebben
beleefd, maar ook over allerlei praktische zaken.