Archeologie

 

Bij de verstoring van een archeologische interessante bodem,
zoals op de Archeologische Waardenkaart Waalre is aangegeven,
is de gemeente Waalre of een andere eigenaar verplicht om vooraf een
archeologisch
onderzoek te laten verrichten door een erkend archeologisch bedrijf.

Waalres Erfgoed wil haar historische kennis beschikbaar
stellen voor deze archeologische onderzoeken.