Antoon Coolen

De Antoon Coolen/Gaston Remery Collectie bestaat uit alle boeken, 
veelal eerste drukken, correspondentie en foto's van deze
Waalrese schrijver.
Een deel van de boeken uit deze verzameling
zijn in bewaring gegeven bij het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven.
Onlangs is het laatste gedeelte van de Antoon Coolen
collectie, verzameld door fotograaf Gaston Rémery uit Eersel,
 naar Waalre gekomen.
De projectgroep catalogiseert en beschrijft deze verzameling.