Doelstelling

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van
de gemeente
Waalre veilig te stellen voor haar
inwoners en hun nageslacht.

Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het
verzamelen,
bestuderen en beschrijven van
documenten en foto's van de
gemeente Waalre.
Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de
kerk-
dorpen Aalst en Waalre.


Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven
van de
bewoners van de gemeente door de
eeuwen heen zoveel
mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun
onderzoek
vast en maken dat openbaar door
lezingen en publicaties.
Verzamelingen die aan
Waalres Erfgoed worden
toevertrouwd, worden
beheerd en toegankelijk gemaakt.

Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale
overheden
en instanties over de historische
waarde van plekken waar
nieuwbouw gepland
staat.


Zij doet dit primair voor de huidige inwoners en hun nageslacht maar ook voor alle personen
die interesse hebben in het erfgoed van Waalre zoals bijvoorbeeld de journalistiek.