Contactformulier Nieuwe Donateur

Wij stellen het zeer op prijs dat u donateur wilt worden.

Als u ons op onderstaand formulier uw gegevens wilt laten weten

noteren wij u als donateur en verzoeken u een bedrag van minimaal € 12,50 over te maken

op onze Rabobank rekening met IBAN: NL96RABO0155799339 ten name van de penningmeester.

refresh