Collecties


Deze verzameling bestaat uit alle boeken, veelal eerste drukken, correspondentie en foto's van deze Waalrese schrijver. Deze verzameling is in bewaring gegeven bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven.

De van Mierlo Collectie omvat gereedschappen en werktuigen uit de wagenmakers- werkplaats van Gerrit van Mierlo aan de Dreefstraat. De verzameling staat opgesteld in het museum De Acht Zaligheden te Eersel. Het werk van Wagenmaker van Mierlo is vastgelegd in een boekje uitgegeven door Waalres Erfgoed.

De Zoetmulder Collectie; een grote verzameling boeken over Brabant uit de erfenis van de heer Zoetmulder, voormalig hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad. De boeken die de heer Zoetmulder heeft uitgegeven staan in onze bibliotheek. Zie onze boekenlijst

Een nog steeds groeiende verzameling van oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen (met een relatie met Aalst of Waalre) die een boeiend inzicht geven in een tijd waarin alles nog handmatig gedaan moest worden.

Waalres Erfgoed beschikt inmiddels over een verzameling van meer dan 11.000 foto's van monumenten, gebeurtenissen, dorpsgezichten, mensen, et cetera.

De oudste uit het einde van de 19e eeuw. Fotomateriaal wordt na binnenkomst gescand en ondergebracht in een databank die voor elke geïnteresseerde ter inzage is op de heemkamer. Daarnaast worden belangrijke gebeurtenissen in de gemeente, veelal door eigen fotografen, vastgelegd. Het is vanzelfsprekend dat dit alles tegenwoordig digitaal gedaan wordt

Hier wordt nog aan gewerkt.

Hier wordt nog aan gewerkt.