ANBI-gegevens

Stichting Waalres Erfgoed staat bij de Belastingdienst geregistreerd als cultureel algemeen nut beogende instelling waardoor giften aan Waalres Erfgoed, onder bij de Belastingdienst geldende voorwaarden, aftrekbaar zijn.

Stichting Waalres Erfgoed

E-mail:

info@waalreserfgoed.nl

Fiscaal nummer:

808581351

Inschrijving KvK:

41090447

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:

L.H.H. Jansen

Secretaris

R. Wiegerinck

Penningmeester:

J.J.M. Vermeulen

Leden:

P. Wolters en J.J.J.M. van de Rijt

Waalres Erfgoed werkt uitsluitendmet vrijwillgers en kent geen belonginsbeleid

Het beleidsplan:

Het verzamelen, bestuderen en vastleggen van de historie van de gemeente Waalre en vóór de samen- voeging, de kerkdorpen Aalst en Waalre en dit weer beschikbaar stellen door onder andere boekuitgaven en lezingen. Dit mede mogelijk gemaakt door het voortdurend werven en motiveren van medewerkers en het inwinnen van geldmiddelen uit giften, subsidies en bijdragen van donateurs.

De doelstelling:

Het verwerven in eigendom of bruikleen van oude, historische en hedendaagse voorwerpen en docu- menten welke als erfgoed van de gemeente Waalre, gedocumenteerd, gerestaureerd en geëxposeerd kunnen worden; de stichting creeert mogelijkheden voor het inrichten en houden van tentoonstellingen, vergaderingen en bijeenkomsten.

Bijlagen:

Jaarverslag
Akte van oprichting
AVG
Organisatieschema
Financiële verantwoording
KvK inschrijving

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met Lambert Jansen op: 06-51730053.